Plaketa
za visok kvalitet poslastičarskih proizvoda
Novosadski sajam 2010
Diploma
Minjon program kolača
Novosadski sajam 2010
Diploma
Standard program kolača
Novosadski sajam 2010
Zlatna medalja
Etno program kolača
Novosadski sajam 2010
Zlatna medalja
Etno program kolača
Novosadski sajam 2010
Diploma
Exclusive program kolača
Novosadski sajam 2010